http://jescohoabinh.com/image/cache/catalog/7_banner/jesco-hoabinh-news-1600x230.jpg

2016qrweeqwer 4 Era. Era 6, 8 – 31 tầng; Era 7, 9 – 24 tầng
rewqre Phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM
dsafas Công ty Đức Khải
12342143 Thi công hệ thống điện, nước

PHU MY RESETTLEMENT AREAS

  • qrweeqwer:    4 Era. Era 6, 8 – 31 tầng; Era 7, 9 – 24 tầng
  • rewqre:    Phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM
  • dsafas:    Công ty Đức Khải
  • 12342143:    Thi công hệ thống điện, nước
local_phone arrow_upward