http://jescohoabinh.com/image/cache/catalog/7_banner/jesco-hoabinh-news-1600x230.jpg

2016Vị trí Phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM
Chủ đầu tư Công ty Đức Khải
Quy mô dự án 4 Era. Era 6, 8 – 31 tầng; Era 7, 9 – 24 tầng
Phạm vi công việc Thi công hệ thống điện, nước

PHU MY RESETTLEMENT AREAS

  • Vị trí:    Phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM
  • Chủ đầu tư:    Công ty Đức Khải
  • Quy mô dự án:    4 Era. Era 6, 8 – 31 tầng; Era 7, 9 – 24 tầng
  • Phạm vi công việc:    Thi công hệ thống điện, nước
local_phone arrow_upward