Notice: Undefined index: start in /home/rs134jc/domains/jescohoabinh.com/public_html/catalog/model/newsblog/article.php on line 124Notice: Undefined index: start in /home/rs134jc/domains/jescohoabinh.com/public_html/catalog/model/newsblog/article.php on line 132Notice: Undefined index: start in /home/rs134jc/domains/jescohoabinh.com/public_html/catalog/model/newsblog/article.php on line 124Notice: Undefined index: start in /home/rs134jc/domains/jescohoabinh.com/public_html/catalog/model/newsblog/article.php on line 132Notice: Undefined index: start in /home/rs134jc/domains/jescohoabinh.com/public_html/catalog/model/newsblog/article.php on line 124Notice: Undefined index: start in /home/rs134jc/domains/jescohoabinh.com/public_html/catalog/model/newsblog/article.php on line 132 Hoạt động công ty
Hoạt động công ty

Hoạt động công ty

LỄ VINH DANH TOP 10 CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

LỄ VINH DANH TOP 10 CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Theo thông lệ của công ty, sau 6 tháng đầu và cuối năm, công ty sẽ tổ chức bình bầu và khen thưởng cho 10 nhân viên có quá trình công tác xuất sắc nhất.

JHE HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 2019

JHE HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 2019

Jesco Hòa Bình – JHE là một trong những đơn vị tích cực tham gia, vì cộng đồng, tích cực hiến máu vì nhân đạo. Đây là hành động hết sức ý nghĩa của những cán bộ nhân viên tham gia hiến máu Jesco Hòa Bình

Lời Chúc Trung Thu 2018 Của Tổng Giám Đốc Mitsumoto

Lời Chúc Trung Thu 2018 Của Tổng Giám Đốc Mitsumoto

Thân chúc bạn và gia đình sức khỏe dồi dào gặp nhiều may mắn và tất cả những ước mơ trong cuộc sống sẽ trở thành hiện thực

Khen thưởng nhân viên xuất sắc 6 tháng đầu năm 2018

Khen thưởng nhân viên xuất sắc 6 tháng đầu năm 2018

Công ty JHE khen thưởng 10 nhân viên xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2018

local_phone arrow_upward