• slidebg1
  FOR SAFETY FOR SOCIETY
  JESCO HOABINH
  ENGINEERING
  With the growth and great development
  from 2008 to present,
  Jesco Hoa Binh has become one of the best
  leading M&E contractors in Ho Chi Minh City
 • slidebg1
  JESCO HOABINH
  ENGINEERING
  With the growth and great development
  from 2008 to present,
  Jesco Hoa Binh has become one of the best
  leading M&E contractors in Ho Chi Minh City
Tin tức
HBC: Năm 2018 đặt kế hoạch doanh thu 20.680 tỷ đồng và LNST 1.068 tỷ đồng

HBC: Năm 2018 đặt kế hoạch doanh thu 20.680 tỷ đồng và LNST 1.068 tỷ đồng

Ngày 28/4/2018, Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2018 của Hòa Bình được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Place.

Chúng tôi sẵn sàng

Tư vấn các vấn đề liên quan đến dự án, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành tòa nhà, ...

Đăng ký nhận bản tin

Gửi đến bạn những thông tin cập nhật nhất

Brochure Công ty Jesco Hòa Bình

Thông cáo mới nhất của Jesco Hòa Bình, giúp các bạn hiểu chúng tôi hơn

local_phone arrow_upward