http://jescohoabinh.com/image/cache/catalog/7_banner/jesco-hoabinh-news-1600x230.jpg

2018

  • ASCENT LAKESIDEVị trí Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư TIẾN PHÁT CORP
Quy mô dự án 23 tầng
Phạm vi công việc Thi công hệ thống điện

ASCENT LAKESIDE

  • Vị trí:    Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư:    TIẾN PHÁT CORP
  • Quy mô dự án:    23 tầng
  • Phạm vi công việc:    Thi công hệ thống điện
local_phone arrow_upward