http://jescohoabinh.com/image/cache/catalog/7_banner/banner-building-7-1600x230.jpg

2017Vị trí Tạ Quang Bửu, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư May Song Ngọc
Quy mô dự án 4 TOÀ NHÀ & 20 TẦNG
Phạm vi công việc Thi công cơ điện

Tara Residence

  • Vị trí:    Tạ Quang Bửu, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư:    May Song Ngọc
  • Quy mô dự án:    4 TOÀ NHÀ & 20 TẦNG
  • Phạm vi công việc:    Thi công cơ điện
local_phone arrow_upward