http://jescohoabinh.com/image/cache/catalog/7_banner/jesco-hoabinh-news-1600x230.jpg

2018

  • serenity sky villasVị trí 259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
Chủ đầu tư SonKim Land
Quy mô dự án 45 căn hộ cao cấp
Phạm vi công việc Thi công hệ thống điện

serenity sky villas

  • Vị trí:    259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
  • Chủ đầu tư:    SonKim Land
  • Quy mô dự án:    45 căn hộ cao cấp
  • Phạm vi công việc:    Thi công hệ thống điện
local_phone arrow_upward