http://jescohoabinh.com/image/cache/catalog/7_banner/jesco-hoabinh-news-1600x230.jpg

2019

  • CELEDON CITY EMERALDVị trí số 88, đường N1 ,phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư GAMUDA LAND
Quy mô dự án 16 tầng 4 khu nhà
Phạm vi công việc Thi công hệ thống điện,nước

CELEDON CITY EMERALD

  • Vị trí:    số 88, đường N1 ,phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư:    GAMUDA LAND
  • Quy mô dự án:    16 tầng 4 khu nhà
  • Phạm vi công việc:    Thi công hệ thống điện,nước
local_phone arrow_upward