Tin HBC

Tin HBC

Hòa Bình có năng lực quản trị tài chính tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam 2018

Chiều ngày 23/09/2019, tại Hà Nội chương trình Đánh giá năng lực Doanh nghiệp đã được tổ chức thành công. Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình vinh dự được vinh danh và trao chứng nhận Doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam 2018.


Chương trình Đánh giá năng lực Doanh nghiệp là hoạt động thường niên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo tổ chức nhằm đánh giá năng lực và sức khỏe doanh nghiệp. Các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán thuộc 30 lĩnh vực kinh tế được đánh giá xếp hạng dựa trên 21 tiêu chí liên quan tới mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua Báo cáo tài chính hàng năm với phương pháp đánh giá toàn diện, ứng dụng công nghệ nhằm đảm bảo kết quả chính xác và khách quan.


Thành lập từ năm 1987, cổ phiếu HBC của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào ngày 27/12/2006. Với sự kiện này, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã trở thành nhà thầu xây dựng tổng hợp đầu tiên tại phía Nam niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.


  • Hòa Bình có năng lực quản trị tài chính tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam 2018
local_phone arrow_upward