Tin HBC

Tin HBC

Hòa Bình tổ chức hiến máu “Giọt hồng yêu thương” 2019

Sáng ngày 13/07/2019, chương trình “Giọt hồng Yêu thương 2019” lần 2 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại cả hai khu vực Hà Nội và TP.HCM.


Chương trình đã thu hút 450 người đăng ký tham gia, 404 người đủ điều kiện hiến máu với tổng số đơn vị máu là 529 đơn vị. Toàn bộ số máu được hiến sẽ được hỗ trợ cho các ngân hàng máu tại các bệnh viện để cứu chữa cho các bệnh nhân.Ngoài các thành viên của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, chương trình cũng đã thu hút sự tham gia của một số khách vãng lai khi chứng kiến hoạt động đầy ý nghĩa này của Tập đoàn. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tổ chức hoạt động xã hội thiết thực và thu hút ngày càng đông số lượng nhân viên tham gia.
  • Hòa Bình tổ chức hiến máu “Giọt hồng yêu thương” 2019
local_phone arrow_upward