Tin Jesco Hòa Bình

Tin Jesco Hòa Bình

JESCO HÒA BÌNH ĐỒNG LOẠT TRIỂN KHAI NHIỀU BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ CHỐNG VIRUS CORONA

Để phòng chống dịch Virut, Ban Giám Đốc công ty không ngừng ở thông báo, hướng dẫn 5 lưu ý, hành động, rửa tay đúng cách theo Bộ Y Tế, mà còn thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, kịp thời:

Toàn bộ kỹ sư công trình, công nhân đều được hỗ trợ vật tư Y Tế và cùng nhau phòng tránh dịch Virut, đây là một trong những hoạt động, có vai trò rất thực tế và quan trọng, đảm bảo được sức khỏe, an toàn công tác dành cho tập thể Cán Bộ Nhân Viên Jesco Hòa Bình.


Ảnh: Trang bị y tế khẩu trang kháng khuẩn tại cuộc họp văn phòng công ty.


Ảnh: Đo thân nhiệt cho Công Nhân, Kỹ Sư JHE tại công trình.


Ảnh: Tổng Giám Đốc ông Mitsumoto Toshiyuki trang bị khẩu trang kháng khuẩn và bao tay ký hồ sơ.


 Ảnh: Ban Giám Đốc công ty hỗ trợ tặng khẩu trang toàn thể Cán Bộ Nhân Viên tại văn phòng công ty.


 Ảnh: Nhân viên công ty JHE thực hiện “Rửa tay đúng cách theo quy trình thường quy” chuẩn Bộ Y Tế.

Thông qua hướng dẫn phòng dịch và sự quan tâm từ Ban Giám Đốc công ty đến toàn thể Cán Bộ Nhân Viên, tích cực thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh virut, tự giác, nâng cao ý thức và cùng nhau thực hiện tốt các lưu ý, hành động.

Đây là hành động không những là bảo vệ sức khỏe của bản thân mỗi chúng ta mà còn là bảo vệ cả những người thân xung quang chúng ta nữa.

Hãy chung tay cùng nhau bảo vệ và giữ gìn sức khỏe cộng đồng.  

  • JESCO HÒA BÌNH ĐỒNG LOẠT TRIỂN KHAI NHIỀU BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ CHỐNG VIRUS CORONA
local_phone arrow_upward