Tin HBC

Tin HBC

Hòa Bình đạt Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018


Kết quả này được thống kê bởi Việt Nam Report và công bố bởi báo Vietnamnet – Bộ thông tin và truyền thông. Các tiêu chí đánh giá của giải thưởng này dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report nhằm ghi nhận những thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.


local_phone arrow_upward