Tin HBC

Tin HBC

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân 2019

Ngày 08/4/2019, tại công trường Riviera Point (Quận 7, TP.HCM) Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã tổ chức Lễ Phát động Tháng an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2019 trong toàn tập đoàn.


Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân Lần thứ 11, do Liên đoàn Lao động TP. HCM phát động và Liên đoàn Lao động Quận 3 chọn Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình làm đơn vị triển khai trọng điểm.
  • Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân 2019
local_phone arrow_upward